معنی صباوت

صباوت
معادل ابجد

صباوت در معادل ابجد

صباوت
  • 499
حل جدول

صباوت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

صباوت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • طفولیت، کودکی، نوباوگی، نوجوانی،

    (متضاد) کهولت
فرهنگ معین

صباوت در فرهنگ معین

  • (صَ وَ) [ع.] (اِمص.) کودکی.
لغت نامه دهخدا

صباوت در لغت نامه دهخدا

  • صباوت. [ص ِ وَ] (ع اِمص) طفولیت. بچگی. کودکی.

فرهنگ عمید

صباوت در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

صباوت در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

صباوت در فرهنگ فارسی آزاد

  • صَباوَت، در فارسی بمعنای کودکی و خردسالی مصطلح می باشد (ریشه این قبیل لغات عربی است و در فارسی با همان معنای ریشه ای در این قالب و صیغه مورد اصطلاحِ خاص و عام قرار گرفته است مثال دیگر قضاوت است. ». توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید