معنی صادر

صادر
معادل ابجد

صادر در معادل ابجد

صادر
 • 295
حل جدول

صادر در حل جدول

 • لطفا شماره مجله و صفحه را بنویسید
فرهنگ معین

صادر در فرهنگ معین

 • آن چه که پدید آید، آن چه که حق ایجاد کرده، بیرون رونده، آن چه که از جایی به جایی (داخل مملکت و مخصوصاً خارج آن) فرستاده شود، جمع صادرات. [خوانش: (دِ) [ع. ] (اِفا. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

صادر در لغت نامه دهخدا

 • صادر. [دِ] (ع ص) نعت فاعلی از صدور. بازگردنده. مقابل وارد. از جای بیرون آینده. (غیاث اللغات). رونده (در مورد شخص و شی ٔ هر دو استعمال شود):
  ز بهر صادر و وارد پزند هر روزی
  هزار پخته مر او را همیشه در مطبخ.
  سوزنی.
  صیت بزرگی احوال و کرامات و مقامات خواجه را از صادر و وارد بسیار شنودم. (انیس الطالبین). و رجوع به صادر کردن و صادرات شود. || یقال: ما له صادر و لا وارد؛ یعنی نیست او را چیزی. || طریق صادر؛ راه بازگشت از آب. توضیح بیشتر ...
 • صادر. [دِ] (اِخ) قریه ای است در بحرین بنی عامربن عبدالقیس را. (معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
 • صادر. [دِ] (اِخ) موضعی است در شام. (معجم البلدان).

 • صادر. [دِ] (اِخ) از قراء یمن است از مخلاف سنحان. نابغه گوید:
  و قد قلت للنعمان لما رأیته
  یرید بنی حن بثغره صادر
  تجنب بنی حن فان ّ لقأهم
  شدید و ان لم تلق الا بصابر.
  (معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
 • صادر. [دِ] (اِخ) ابن کامل بن بدر عیسی. وی شاعری است نیکوسخن و از شعر وی قصیده ای است که در آن برادر خود بدر را که با ابوهیذام کشته شده یاد کند:
  لئن قتلت قحطان بدراً فانما
  اراها نجوم اللیل کارهه ظهرا
  اقام لها سوق الجلاد ابن کامل
  فانفذها قتلاً و اوجعها عقرا
  فان یک بدر قد مضی لسبیله
  فمامات محسوداً و لکن شفی صدرا
  فمن ظن ان الحرب لیست تقوده
  اذا کان ممن فی الوغی یلهب الجمرا
  فقد ظن عجزالرأی منه و قد نبت
  بذلک منه النفس من رأیها خسرا
  فلاتبعدن یا بدر ان کنت هالکاً
  فقد کنت محموداً لنا ماجداً عمرا
  سأبکیک بالبیض الخفاف و بالقنا
  فان بها ما ادرک الماجد الوترا
  و لست کمن یبکی اخاه بعبره
  یعصرها من جفن مقلته عصرا
  ونحن اناس لاتفیض دموعنا
  علی هالک میتاً و ان قطع الظهرا
  نعد لما نمنی به من مصابنا
  و ان جل ماغنی به ابداً صبرا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

صادر در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

صادر در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • برونبرد، بیرون دادن، دربرد، فرستاده، نوشته، فرستادن
عربی به فارسی

صادر در عربی به فارسی

 • ضبط کردن , توقیف کردن , مصادره کردن , سلب مالکیت کردن از , از تملک در اوردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

صادر در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بازگردنده، صدور، رونده، بیرون آینده
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید