معنی صاد

صاد
معادل ابجد

صاد در معادل ابجد

صاد
  • 95
حل جدول

صاد در حل جدول

  • از حروف الفبا
لغت نامه دهخدا

صاد در لغت نامه دهخدا

  • صاد. (ع اِ) حرفی است از حروف هجاء. رجوع به «ص » شود. || بمعنی صید است که بیماریی باشد (شتران را). || روی و مس یا نوعی از آن. (منتهی الارب). || دیگ رویین و سنگین. (دستورالاخوان) (مهذب الاسماء). || رگی است میان دو چشم شتر واو از آن رگ به بیماری صید مبتلا میگردد. (منتهی الارب). || پنج تار است در عود متحد با هم: صاد و زیر و لسان و مثلث و بم. || خروس آنگاه که در خاک غلطد و ماده طلبد. (مهذب الاسماء). || (ص) بعیرٌ صاد؛ شتر صادزده. توضیح بیشتر ...
  • صاد. [صادد] (ع ص) نعت فاعلی از صَدّ. رادع. مانع. بازگرداننده. عائق. توضیح بیشتر ...
  • صاد. (اِخ) کوهی است در نجد. (معجم البلدان).

فرهنگ عمید

صاد در فرهنگ عمید

  • نام حرف «ص»،
    سی‌وهشتمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۸۸ آیه، داوود،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

صاد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ نخچیر (شکار کرده شده)، دیگ مسی یا برنجی، از بیماری های شتر، یکی از سیمناد های نپی (سوره های قرآن)، از وات های تازی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه