معنی شین

شین
معادل ابجد

شین در معادل ابجد

شین
 • 360
حل جدول

شین در حل جدول

 • از حروف الفبا
فرهنگ معین

شین در فرهنگ معین

 • (اِ.) نام شانزدهمین حرف الفبای فارسی، ش.
 • (شَ) [ع.] (اِ.) زشتی، عیب.
لغت نامه دهخدا

شین در لغت نامه دهخدا

 • شین. (ع اِ) حرفی از حروف معجمه هجا مهموسه. (آنندراج) (از منتهی الارب). نام حرف سیزدهم از الفبای ابتثی و حرف بیست ویکم از الفبای ابجدی. (ناظم الاطباء). نام حرف شانزدهم از الفبای پارسی. (ناظم الاطباء):
  همیشه تا نُقَطی برزنند بر سر زای
  همیشه تا سه نُقَط برنهند بر سر شین.
  فرخی.
  از این حور عین و قرین گشت پیدا
  حسین و حسن شین و سین محمد.
  ناصرخسرو. توضیح بیشتر ...
 • شین. [ش َ / ش ِ] (از ع، اِ) عیب وزشتی. ضد زین. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از غیاث). مقابل زین. بدی و زشتی:
  تیغها لعل گون ز خون حسین
  چه بود در جهان بتر زین شین.
  سنایی.
  قال بی حال عار باشد و شین.
  سنایی.
  در خدمت تو اهل هنر راست زین و فضل
  وز خدمت تو دوری، شین است و عیب و عار.
  سوزنی.
  عدل تو ( (شین)) را ز ( (را)) کرد جدا چون بدید
  کاَّلت رایست ( (را)) صورت شین است ( (شین)).
  خاقانی.
  هرکه محراب نمازش گشت عین
  سوی ایمان رفتنش می دان تو شین. توضیح بیشتر ...
 • شین. [ش َ] (ع مص) عیب کردن کسی را. (دهار) (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). معیوب کردن. (المصادر زوزنی) (دهار). عیب نهادن. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • شین. (ع ص) مرد بسیارنکاح و کثیرالجماع. (ناظم الاطباء).

 • شین.[ش َی ْ ی ِ] (ع ص) شرم آور و فضیح. (ناظم الاطباء).

 • شین. (اِخ) دهی است از بخش قیدار شهرستان زنجان. سکنه ٔ آن 192 تن. آب از رودخانه ٔ محلی و چشمه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شین در فرهنگ عمید

 • نام حرف «ش»،
 • عیب کردن، کسی را عیب کردن و به زشتی نسبت دادن،
  (اسم) [مقابلِ زین] عیب، زشتی، بدی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شین در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

شین در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

شین در فرهنگ فارسی آزاد

 • شَیْن (شأن-یَشِیْنُ) عیب کردن- تقبیح نمودن- زشت نمودن،
 • شَیْن، عیب- زشتی (ضد زَین)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه