معنی شیمیست

شیمیست
معادل ابجد

شیمیست در معادل ابجد

شیمیست
  • 820
حل جدول

شیمیست در حل جدول

فرهنگ معین

شیمیست در فرهنگ معین

  • [فر.] (اِ.) شیمی دان.
فرهنگ عمید

شیمیست در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

شیمیست در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کسی که علم شیمی می داند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید