معنی شیرزن

شیرزن
معادل ابجد

شیرزن در معادل ابجد

شیرزن
  • 567
حل جدول

شیرزن در حل جدول

  • زن شجاع و دلیر
  • زن دلیر و بی باک
فرهنگ معین

شیرزن در فرهنگ معین

  • (زَ) (ص مر.) زن دلیر و بی باک.
لغت نامه دهخدا

شیرزن در لغت نامه دهخدا

  • شیرزن. [زَ] (اِ مرکب) زن دلیر و بی باک. (فرهنگ فارسی معین). || شیر ماده، مقابل شیر نر. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
  • شیرزن. [زَ] (نف مرکب) کشنده ٔ شیر. (ناظم الاطباء). زننده ٔ شیر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شیرزن در فرهنگ عمید

  • زن دلیر و بی‌باک: منم شیرزن گر تویی شیرمرد / چه ماده چه نر شیر روز نبرد (نظامی۵: ۸۸۵)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شیرزن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

شیرزن در فارسی به عربی

نام های ایرانی

شیرزن در نام های ایرانی

  • دخترانه، زن شجاع، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان افراسیاب تورانی و کیخسرو پادشاه کیانی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید