معنی شیرابه

شیرابه
معادل ابجد

شیرابه در معادل ابجد

شیرابه
  • 518
حل جدول

شیرابه در حل جدول

فرهنگ معین

شیرابه در فرهنگ معین

  • مایعی که در ساقه بعضی از گیاهان وجود دارد و گاهی بیرون می تراود، شیره خشخاش. [خوانش: (بِ یا بَ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شیرابه در لغت نامه دهخدا

  • شیرابه. [ب َ / ب ِ] (اِ مرکب) شیره ٔ خشخاش. (ناظم الاطباء) (از برهان). || مایعی که در ساقه ٔ بعضی از گیاهها وجود دارد و گاهی می تراود. (فرهنگ فارسی معین). اگر ساقه یا برگ بعضی از نباتات از قبیل شنگ، انجیر، فرفیون و شقایق را قطع نماییم مایع سفیدرنگی به نام شیرابه از آن خارج می گردد و آن در مجاری مخصوصی به نام لوله های شیرابه قرار دارد. رنگ آن اغلب سفید شیری می باشد ولی گاهی مانند شیرابه ٔ خرزهره بیرنگ و یا مانند شیرابه ٔ مامیران نارنجی است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شیرابه در فرهنگ عمید

  • مایعی که در ساقۀ بعضی از گیاه‌هان وجود دارد،
فارسی به انگلیسی

شیرابه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

شیرابه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

شیرابه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ مایعی که در ساقه بعضی از گیاهها وجود دارد و گاهی بیرون می تراود، شیره خشخاش. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید