معنی شیداب

شیداب
معادل ابجد

شیداب در معادل ابجد

شیداب
  • 317
حل جدول

شیداب در حل جدول

  • نام پزشکی در روزگار ضحاک
  • پزشکی در روزگار ضحاک
لغت نامه دهخدا

شیداب در لغت نامه دهخدا

  • شیداب. (اِخ) نام حکیمی بود، و او خاک را اله میداند چنانکه دیگران آتش را. (برهان). از برساخته های فرقه ٔ آذرکیوان. شیداب پزشکی بودروانشناس از ایران و منظور نظر اعیان و صنادید، در اواخر دولت ایام ضحاک. (دبستان المذاهب ص 76). و مؤلف دبستان در دوازدهمین نظر در مذهب شیدا بیان از عقاید این فرقه بحث کند. (حاشیه ٔ برهان چ معین). او [شیداب] گفته که مبداء اول یعنی واجب الوجود عبارت ازخاک است و از خشکی افروخته شد و از سردی خاک، آب برآمد و از تری آب، هوا، و چون این چهار در هم پیوستندموالید پدیدار گشت. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

شیداب در نام های ایرانی

  • پسرانه، نام حکیمی که خاک را خدا می دانست، برساخته فرقه آذرکیوان است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید