معنی شکیل

شکیل
معادل ابجد

شکیل در معادل ابجد

شکیل
 • 360
حل جدول

شکیل در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شکیل در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • چشم‌نواز، قشنگ، متناسب، خوش‌اندام، خوشگل، زیبا
فرهنگ معین

شکیل در فرهنگ معین

 • (شَ) [ع.] (ص.) در فارسی: خوش - ریخت.
 • ریسمانی که بر پای اسب و ستر بدخو بندند؛ چدار، زنجیری که بدان کارد و خنجر را به کمربند متصل کنند، سیخ آهنین یا چوبین که بدان اجزای در را به هم متصل سازند، (کن. ) فریب، حیله، نیرنگ. [خوانش: (ش) [ممال شکال] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شکیل در لغت نامه دهخدا

 • شکیل. [ش َ] (ع اِ) کف خون آمیخته ای که بر دهانه ٔ لگام پیدا شود. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • شکیل. [ش َ] (از ع، ص) خوشگل. خوش صورت. خوش اندام. زیبا. خوب روی. (ناظم الاطباء). در تداول بمعنی خوشگل و جمیل بکار برند، ولی در لغت نیافتم و گویا در عربی بدین معنی نیامده است. وجیه. وجیهه. قشنگ. زیبا. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • شکیل. [ش ِ] (اِ) مکر. فریب. حیله. (برهان). مکر. فریب. (غیاث). || پابند اسب که از موی بز بافته باشند. (ناظم الاطباء). شکال اسب. (فرهنگ جهانگیری). رسن اسب. (غیاث). در جهانگیری و برهان بمعنی پای بند اسب آورده و هر دو عربی است و پای بند اسب، چدار است. (انجمن آرا) (آنندراج). چداراسب و آن ریسمانی باشد که بر پای اسب و استر بدخصلت بندند. (برهان). || نام درختی. || زنجیری که بدان کارد و خنجر را به کمربند متصل می کنند. || سیخ آهنین و یا چوبینی که اجزای در را بهم متصل کرده نگاه میدارد. توضیح بیشتر ...
 • شکیل. [ش ِ] (از ع، اِ) ممال و مخفف اشکال. مولوی در بیتی شکال را بمعنی اشکال به تخفیف آورده و ظاهراً در بیت زیر شکال را ممال کرده:
  آن تعمق در دلیل و در شکیل
  از بصیرت می کند او را گسیل.
  مولوی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شکیل در فرهنگ عمید

 • خوشگل، زیبا،

  خوش‌اندام، خوش‌ریخت،
 • مکر، حیله، تزویر، فریب،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

شکیل در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به عربی

شکیل در فارسی به عربی

ترکی به فارسی

شکیل در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

شکیل در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خوشگل و خوش صورت و خوش اندام و زیبا و بمعنای کف خون آمیخته ای که بر دهانه لگام پیدا شود حیله، تزویر. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

شکیل در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه