معنی شپش

شپش
معادل ابجد

شپش در معادل ابجد

شپش
  • 602
حل جدول

شپش در حل جدول

  • حشره ای ریز با زندگی انگل وار که معمولا از خون پستانداران تغذیه می کند. توضیح بیشتر ...
  • قمل
فرهنگ معین

شپش در فرهنگ معین

  • (ش پِ) [په. ] (اِ. ) = اشپش: حشره ای از راسته نیم بالان که به علت زندگی انگلی فاقد بال شده و حامل میکروب برخی از امراض از قبایل تب زرد و تیفوس و غیره می باشد. دو نوع شپش دیده شده که تخم آن ها را رشک گویند. ، ~ توی جیب کسی سه قاب زدن در نهایت فقر و ع. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شپش در لغت نامه دهخدا

  • شپش. [ش ِ پ ِ] (اِ) جانوری است معروف. (برهان). جانور کوچک خونخوار که در بدن انسان تولید شود و از مکیدن خون زندگی میکند. (فرهنگ نظام). قمل. یک قسم جانورکی که در بدن و گیسوان کودکان و بدن مردمان کثیف و چرکین بواسطه ٔ کثافت و چرکینی تولید میگردد. (ناظم الاطباء). حشره ای از راسته ٔ نیم بالان که به علت زندگی انگلی فاقد بال شده است و جزء انگلهای خارجی و خطرناک محسوب است، زیرا حامل میکرب برخی از امراض از قبیل تب زرد و تیفوس و غیره میباشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شپش در فرهنگ عمید

  • حشره‌ای ریز با زندگی انگل‌وار که معمولاً از خون پستانداران تغذیه می‌کند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شپش در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

شپش در فارسی به عربی

تعبیر خواب

شپش در تعبیر خواب

  • اگر بیند شپش بکشت، دلیل که دشمن قهر کند. اگر دید شپش بسیار او را گزیدند، دلیل که به زبان خلق افتد. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

شپش در فرهنگ فارسی هوشیار

  • جانوری کوچک خونخوار که در بدن انسان و سایر جانوران بصورت انگل بسر میبرد. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

شپش در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه