معنی شونیز

شونیز
معادل ابجد

شونیز در معادل ابجد

شونیز
  • 373
حل جدول

شونیز در حل جدول

فرهنگ معین

شونیز در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

شونیز در لغت نامه دهخدا

  • شونیز. (اِ) سیاه دانه را گویند و به عربی حبهالسودا خوانند و آن تخمی باشد که بر روی خمیر نان پاشند. (برهان). مرادف شنیز و شونیز معرب آن. (رشیدی). سیه دانه. (دهار). حبهالسوداء. (قاموس). تخمی است سیاه که به هندی کلونجی گویند. (غیاث اللغات). سیاه دانه. حبهالسودا و آن تخمی است که بر روی نان پاشند. (از آنندراج) (از انجمن آرا). لغتی در شنیز. (منتهی الارب). سیاه تخمه. نان خواه. شنیز. سویداء. بوغنج. شونوز. شینیز. توضیح بیشتر ...
  • شونیز. (اِ) شومیز. شومِز. زمین شیارکرده. (برهان). شومیز. (جهانگیری). رجوع به شومیزشود. || برزیگر و زراعت کننده. (برهان). توضیح بیشتر ...
  • شونیز. (اِخ) گورستانی است به بغداد. (از انساب سمعانی).

فرهنگ عمید

شونیز در فرهنگ عمید

  • گیاهی خودرو با برگ‌های یا بنفش و دانه‌های ریز سیاه‌ که گذشته مصرف دارویی داشته، سیاه‌دانه، نانخواه، بوغنج،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ گیاهان

شونیز در فرهنگ گیاهان

فرهنگ فارسی هوشیار

شونیز در فرهنگ فارسی هوشیار

  • سیاه دانه که بر روی خمیر نان می پاشد
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید