معنی شهر نشین

شهر نشین
معادل ابجد

شهر نشین در معادل ابجد

شهر نشین
  • 915
حل جدول

شهر نشین در حل جدول

فارسی به انگلیسی

شهر نشین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

شهر نشین در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

شهر نشین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مقابل ده نشین، متمدن، مدنی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید