معنی شهر فارس

حل جدول

شهر فارس

لامرد

داراب

بوانات


شهر استان فارس

فسا

جهرم

بوانات

فراشبند

داراب

لار

نیریز

لامرد


شهر لیموی فارس

جهرم

ترکی به فارسی

فارس

فارس

واژه پیشنهادی

لغت نامه دهخدا

فارس

فارس. [رِ] (اِخ) حطاب بن حنش فارس. رجوع به حطاب بن حنش شود.

معادل ابجد

شهر فارس

846

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری