معنی شهادت

شهادت
معادل ابجد

شهادت در معادل ابجد

شهادت
 • 710
حل جدول

شهادت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شهادت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تایید، گواهی، شهیدشدن، مرگ
فرهنگ معین

شهادت در فرهنگ معین

 • گواهی دادن، کشته شدن در راه خدا، کلمه اشهدان لااله الا الله. [خوانش: (شَ دَ) [ع. شهاده] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شهادت در لغت نامه دهخدا

 • شهادت. [ش َ دَ] (ع مص، اِمص) مأخوذ از شهاده تازی. گواهی دادن. (غیاث اللغات). گواهی: دیگر دوات آوردند از دیوان رسالت بنهادند و خواجه ٔ بزرگ و حاضران خطهای خویش در معنی شهادت نبشتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 295).
  - شهادت اخرس، شهادت شخص گنگ و آن مبتنی بر اشارات و علائم است و قاضی مفاد گواهی و شهادت را از آن به دست می آورد. (از شرایع، کتاب الشهادات).
  - شهادت استفاضه، مراد ظهور و کثرت و شیاع خبر باشد که شنونده را ظن غالب نزدیک به یقین حاصل شود و اموری مانند نسب و ملک و وقف و نکاح و ولایت قاضی بدان ثابت گردد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شهادت در فرهنگ عمید

 • گواهی دادن،
  (حقوق، فقه) بیان کردن آنچه به‌ چشم دیده شده در نزد حاکم و قاضی،
  (فقه) گواهی دادن به یگانگی خدا،
  شهید شدن، کشته شدن در راه خدا،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

شهادت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

شهادت در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

شهادت در فارسی به انگلیسی

 • Attestation, Martyrdom, Testament, Testimony
فارسی به عربی

شهادت در فارسی به عربی

 • استشهاد، تزکیه، دلیل، شاهد، شهاده
تعبیر خواب

شهادت در تعبیر خواب

 • اگر در خواب بیند که شهادت می آورد و بیننده مصلح بود، دلیل است با شهادت از دنیا برود. اگر مفسد بود، دلیل که ازگناه توبه کند. اگر مشرک بیند مسلمان شود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

شهادت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گواهی دادن، کشته شدن در راه خدا
فارسی به آلمانی

شهادت در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید