معنی شنا

شنا
معادل ابجد

شنا در معادل ابجد

شنا
 • 351
حل جدول

شنا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شنا در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

شنا در فرهنگ معین

 • (ش) (اِ. ) حرکت انسان یا جانور در زیر یا روی آب با کمک حرکات منظم وهمآهنگ دست و پا که انواع مختلف دارد. ، ~ی کرال معمول ترین و سریع ترین نوع شنا در آب که در آن دست ها هر بار که از آب بیرون می آیند از کنار گوش داخل آب می شوند و همزمان با آن پاها به صورت. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شنا در لغت نامه دهخدا

 • شنا. [ش ِ] (اِ) شناوری و آب ورزی باشد. (برهان). حرکت انسان یا جانور بر روی آب بوسیله ٔ تحرک بازوان و پاها. سباحت. (فرهنگ فارسی معین). دست و بغل در تداول شوشتر. شناوری و دست وپا زدن در آب و با لفظ کردن مستعمل و بمعنی شناور وشناگر مجاز است. (آنندراج). شناه. شناب. یعنی شناوری و بر این قیاس شناگر و شنابر و شناور:
  گرد گرداب مگرد ارت نیاموخت شنا
  که شوی غرقه چو ناگاهی ناغوش خوری.
  لبیبی.
  همه الغریق الغریق است بانگم
  که من غرقه ام در شنا میگریزم. توضیح بیشتر ...
 • شنا. [] (اِ) کراث جبلی است که به یونانی فراسیون نامند. (فهرست مخزن الادویه). توضیح بیشتر ...
 • شنا. [ش ِن ْ نا] (اِخ) ناحیه ای است از اعمال اهواز. || ناحیه ای است از اعمال قسمت فرویین دجله ٔ بصره. (از معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شنا در فرهنگ عمید

 • رفتن مسافتی در آب با حرکت دادن دست‌ها و پاها،
فارسی به انگلیسی

شنا در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

شنا در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

شنا در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

شنا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • حرکت انسان یا جانور بر روی آب بوسیله، تحرک بازوان و پاها، سباحت. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

شنا در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه