معنی شمردن

شمردن
معادل ابجد

شمردن در معادل ابجد

شمردن
 • 594
حل جدول

شمردن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شمردن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آماردن، شماره کردن، محاسبه کردن، شمارش، محاسبه
فرهنگ معین

شمردن در فرهنگ معین

 • حساب کردن، به حساب آوردن. [خوانش: (ش مُ دَ) [په. ] (مص م. ) = شمریدن: ]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شمردن در لغت نامه دهخدا

 • شمردن. [ش ِ / ش ُ م َ / م ُ دَ] (مص) شمار کردن. تعداد نمودن. حساب کردن. (ناظم الاطباء). حَسبان. حُسبان. عدد. شماردن. شمریدن. تعدیه. تعداد. تعداد کردن. احصاء. محاسبه. احتساب. (یادداشت مؤلف). حسب. حَسبان. حساب. حسابه. حسبه. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). حصر. (تاج المصادر بیهقی). عداد. عده. (دهار):
  بفرمود تا خواسته بشمرند
  همه سوی کاخ سیاوش برند.
  فردوسی.
  تو خودکامه را گر ندانی شمار
  برو چارصد بار بشمر هزار.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شمردن در فرهنگ عمید

 • شماره کردن، حساب کردن،

  به ‌شمار آوردن،
فارسی به انگلیسی

شمردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

شمردن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

شمردن در فارسی به عربی

 • احسب، احصاء، تضمن، حساب، شمعه، هدف، إحصاءٌ
فرهنگ فارسی هوشیار

شمردن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • تعداد نمودن و حساب کردن
فارسی به ایتالیایی

شمردن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

شمردن در فارسی به آلمانی

 • Angabe (f), Bericht (m), Konto, Rechnung (f), Aufnehmen, Beifügen, Einbeziehen, Einrechnen, Einschließen, Zielen. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

شمردن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید