معنی شفیره

شفیره
معادل ابجد

شفیره در معادل ابجد

شفیره
  • 595
حل جدول

شفیره در حل جدول

فرهنگ عمید

شفیره در فرهنگ عمید

  • نوزاد برخی جانوران که از نظر ظاهری با موجود بالغ تفاوت دارد و قادر به تولید مثل نیست، لارو، نوچه، کرمینه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شفیره در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

شفیره در فرهنگ فارسی هوشیار

  • زود شوش زنی که درگای شوس دهد
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید