معنی شغاد

شغاد
معادل ابجد

شغاد در معادل ابجد

شغاد
 • 1305
حل جدول

شغاد در حل جدول

لغت نامه دهخدا

شغاد در لغت نامه دهخدا

 • شغاد. [ش ِ] (ص) مباح و حلال وهر چیز که در مذهب و دین روا بود. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • شغاد. [ش َ / ش ُ] (اِخ) نام برادر رستم. (ناظم الاطباء). نام برادر رستم زال بود که رستم را با رخش در چاه انداخت و خود هم به یک تبر رستم کشته شد. (برهان) (از غیاث اللغات) (از انجمن آرا) (آنندراج):
  بجز کام و آرام و خوبی مباد
  ورا نام کردش سپهبد شغاد.
  فردوسی.
  نه رستم که پایان روزی بخورد
  شغاد از نهادش برآورد گرد.
  سعدی. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

شغاد در نام های ایرانی

 • پسرانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلوان شاهنامه که رستم را با حیله و نیرنگ به قتلرساند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید