معنی شعور

شعور
معادل ابجد

شعور در معادل ابجد

شعور
 • 576
حل جدول

شعور در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شعور در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آگاهی، ادراک، بینش، خرد، فهم 2، مخ، مدرک، مشعر
فرهنگ معین

شعور در فرهنگ معین

 • (مص م.) دریافتن، (اِ مص.) ادراک، آگاهی،
لغت نامه دهخدا

شعور در لغت نامه دهخدا

 • شعور. [ش َ] (ع اِ) نوعی ماهی. (از اقرب الموارد) (یادداشت مؤلف). || (اِخ) اسب نجیبی از آن حبطات بود. (از اقرب الموارد). نام اسب پسران حارث بن عمرو. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • شعور. [ش ُ] (ع اِ) ج ِ شَعْر. (آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || ج ِ شَعَر. (ناظم الاطباء). رجوع به شَعْر و شَعَر شود. || (اِمص) فهم و دریافت و ادراک و معرفت. (ناظم الاطباء). دریافت. اندریافت. هوش. (یادداشت مؤلف).
  - شعور گرفتن از کسی، سلب عقل و هوش از وی:
  ز سنگ خاره دل آن چشم بازیگوش میگیرد
  شعور از زاهد خشک آن لب می نوش میگیرد.
  صائب تبریزی (از آنندراج).
  || (اصطلاح روانشناسی) نفس در عین اینکه جولانگاه حالات مختلف یا به عبارت صحیح تر، خود آن حالت است، و به وجود آنها نیز آگاهی دارد و از این حیث کسی را ماند که هم خواننده است هم مستمع. توضیح بیشتر ...
 • شعور. [ش ُ] (ع مص) شَعْر. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). دریافتن و دانستن، و با لفظ گرفتن مستعمل. (آنندراج). دانستن و دریافتن. (غیاث اللغات). آگاهی یافتن. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی). دانستن از طریق حس. (یادداشت مؤلف). و رجوع به شَعْر شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شعور در فرهنگ عمید

 • دانستن و دریافتن،

  حس کردن،

  (اسم) فهم و ادراک،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

شعور در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

شعور در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

شعور در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

شعور در فارسی به عربی

عربی به فارسی

شعور در عربی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

شعور در فرهنگ فارسی هوشیار

 • دانستن و دریافتن، آگاهی یافتن از طریق حس
فرهنگ فارسی آزاد

شعور در فرهنگ فارسی آزاد

 • شُعُورْ، احساس- ادراک درونی و بدون دلائل ظاهری- درک و فهم باطنی- جمعِ شَعْر نیز می باشد،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه