معنی شعرگفتن

حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سرودن

سراییدن، شعرگفتن، آواز خواندن، تغنی کردن

معادل ابجد

شعرگفتن

1120

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری