معنی شروع

شروع
معادل ابجد

شروع در معادل ابجد

شروع
 • 576
حل جدول

شروع در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شروع در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آغاز، ابتدا، اوایل، بدو، عنفوان، مقدمه، نخست،

  (متضاد) ختم
فرهنگ معین

شروع در فرهنگ معین

 • (مص م.) آغاز کردن، (اِ.) آغاز، ابتدا. [خوانش: (شُ) [ع.]]
لغت نامه دهخدا

شروع در لغت نامه دهخدا

 • شروع. [ش ُ] (ع مص) به کاری آغازیدن. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). در کاری شدن. (المصادر زوزنی) (از تاج المصادر بیهقی) (ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص 61). به کاری درآمدن. (آنندراج). آغازیدن. آغاز کردن. روی آوردن به. رونهادن به. روی گذاشتن به. برداشت کردن. ابتدا کردن. بنیاد کردن. به کاری درشدن. اقدام کردن. (یادداشت مؤلف). || در آب درآمدن. (ترجمان القرآن جرجانی) (المصادر زوزنی) (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • شروع. [ش ُ] (ع اِ) ج ِ شارِع. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به شارع شود. توضیح بیشتر ...
 • شروع. [ش ُ] (ع اِمص، اِ) آغاز و فیال و ابتدا و اول. (ناظم الاطباء).
  - شروع افتادن، شروع شدن. آغاز گشتن: اگر در محامد اخلاق و مآثر اعراق این پادشاه. خوض و شروع افتد. (سندبادنامه ص 18).
  - کلاس شروع،در سابق بر کلاس تهیه اطلاق می شد و پیش از کلاس اول کودکان، را برای تعلیم آماده می کردند.
  || دیباچه. (ناظم الاطباء). || حمله و هجوم. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شروع در فرهنگ عمید

 • آغاز کردن به کاری، کاری را آغاز کردن،
  (اسم) ابتدا، آغاز،
  * شروع کردن: (مصدر لازم) آغاز کردن، آغازیدن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

شروع در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

شروع در فارسی به انگلیسی

 • Beginning, Birth, Commencement, Dawn, Inception, Initiation, Institution, Onset, Outset, Rise, Start. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

شروع در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

شروع در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

شروع در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آغاز گشتن، شروع شدن، ابتدا کردن
فارسی به ایتالیایی

شروع در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

شروع در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه