معنی شروب

شروب
معادل ابجد

شروب در معادل ابجد

شروب
  • 508
حل جدول

شروب در حل جدول

  • آشامیدنی از مایعات
لغت نامه دهخدا

شروب در لغت نامه دهخدا

  • شروب. [ش َ] (ع ص، اِ) آشامیدنی از مایعات. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). || آب که نه شور باشد نه خوش. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). آب که بتوان خورد اگر چه ناخوش بود. (مهذب الاسماء) (ازاقرب الموارد). || نیک آب خوار. || ماده شتر آزمند نر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
  • شروب. [ش ُ] (ع اِ) ج ِ شُرب. (ناظم الاطباء). رجوع به شرب شود. || ج ِ شارِب. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ج ِ شارب به معنی نوشنده. (آنندراج). رجوع به شارب شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

شروب در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (تک: شروب) آبنوشندگان ‎ آب نوشنده، آب ناگوار
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه