معنی شره

شره
معادل ابجد

شره در معادل ابجد

شره
 • 505
حل جدول

شره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شره در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آز، آزمندی، حرص، طمع،

  (متضاد) قناعت
فرهنگ معین

شره در فرهنگ معین

 • (مص ل.) حریص شدن، (اِ.) حرص، آز. [خوانش: (شَ رَ) [ع.]]
 • (شَ رِ) [ع.] (ص.) حریص، میل فراوان، طمع.
لغت نامه دهخدا

شره در لغت نامه دهخدا

 • شره. [ش ِرْ رَ / رِ] (ع اِمص) شره. شر: پسر را به خدمت سلطان فرستاد تا شره ٔ سورت غضب تسکین پذیرفت. (تاریخ جهانگشای جوینی). رجوع به شر شود. توضیح بیشتر ...
 • شره. [ش َ رَه ْ] (اِ) نوعی باد. باد گرم جنوبی. راز (در تداول مردم قزوین و سبب آنکه از جانب ری وزد). مقابل مه که باد سرد است. باد که به خلخال و نواحی آن وزد:
  آباد اولسون خلخال !
  مهی یاتار شرهی قالخار.
  (یادداشت مؤلف).
  گرمش. نوعی ابر پرباد که سبب گرمی و گرفتگی هوا می شود. توضیح بیشتر ...
 • شره. [ش َ رَه ْ] (ع مص) غالب شدن حرص. (از آنندراج) (منتخب اللغات) (ازصراح اللغه) (غیاث اللغات) (از اقرب الموارد). سخت حریص شدن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). آزناک و حریص شدن. (منتهی الارب). حریص شدن در خوردن. (المصادرزوزنی). آزمند و حریص شدن بر طعام و جز آن. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • شره. [ش َ رَه ْ] (ع اِمص) آز و خواهش وحرص و طمع. (از ناظم الاطباء). طرف افراط عفت است و آن ولوع است بر لذت زیاده از مقدار واجب. (نفائس الفنون). آزمندی. آزناکی. (یادداشت مؤلف):
  گر نتواند که شود خوک میش
  زآن شره و نحس در او خلقت است.
  ناصرخسرو.
  توانگر خلایق آن است که در بند شره و حرص نباشد. (کلیله ودمنه). از شره دهان بازکرد تا آن را بگیرد. (کلیله ودمنه). پس از بلوغ غم مال و فرزند و شره کسب در میان آید. (کلیله و دمنه). توضیح بیشتر ...
 • شره. [ش َ رَه ْ] (اِ) نام گیاهی که به هندی تلسی گویند. (از ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • شره. [ش َ رِه ْ] (ع ص) آزمند. (منتهی الارب). شرهان. آزمند و حریص. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). حریص. (آنندراج). آزمند. آزناک. (یادداشت مؤلف). رجوع به شرهان شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شره در فرهنگ عمید

 • حریص، آزمند،

  (اسم) طمع، حرص،
گویش مازندرانی

شره در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

شره در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

شره در فرهنگ فارسی آزاد

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه