معنی شرفیاب شدن

شرفیاب شدن
معادل ابجد

شرفیاب شدن در معادل ابجد

شرفیاب شدن
  • 947
حل جدول

شرفیاب شدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

شرفیاب شدن در لغت نامه دهخدا

  • شرفیاب شدن. [ش َ رَف ْ ش ُ دَ] (مص مرکب) سرافراز گشتن و دارای قدر و مرتبه ٔ بلند شدن و مشرف شدن. (ازناظم الاطباء). || به خدمت بزرگی رسیدن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به شرفیاب و شرفیابی شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

شرفیاب شدن در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

شرفیاب شدن در کلمات بیگانه به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

شرفیاب شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • باریافتن (مصدر) به خدمت بزرگی رسیدن.
واژه پیشنهادی

شرفیاب شدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید