معنی شرفیابی

شرفیابی
معادل ابجد

شرفیابی در معادل ابجد

شرفیابی
  • 603
حل جدول

شرفیابی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شرفیابی در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

شرفیابی در فرهنگ معین

  • نیل به شرف و افتخار، به خدمت بزرگی رسیدن،
لغت نامه دهخدا

شرفیابی در لغت نامه دهخدا

  • شرفیابی. [ش َ رَف ْ] (حامص مرکب) سرافرازی و درک شرف و بلندی جاه و مرتبه. (از ناظم الاطباء). تشرف. شرف و افتخار یافتن. (یادداشت مؤلف). نیل به شرف و افتخار. (فرهنگ فارسی معین). || به خدمت بزرگی رسیدن. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به شرفیاب و شرفیاب شدن شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شرفیابی در فرهنگ عمید

  • شرفیاب شدن، به حضور شخص بزرگی رسیدن،
فرهنگ فارسی هوشیار

شرفیابی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • هندمانی باریابی ‎ نیل به شرف و افتخار، به خدمت بزرگی رسیدن.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه