معنی شرح دادن

لغت نامه دهخدا

شرح دادن

شرح دادن. [ش َ دَ] (مص مرکب) شرح کردن. تشریح و بیان کردن. تفسیر کردن. توضیح دادن. وصف کردن:
هست اینهمه محنت که شرح دادم
با اینهمه پیوسته ناتوانم.
مسعودسعد (دیوان ص 355).
گر ز غمم صد یکی شرح دهم پیش کوه
آه دهد پاسخم کوه بجای صدا.
خاقانی.
این معنی را شرح داد و از رای او استصواب و استعلامی جست. (سندبادنامه ص 212).
بازجستند از حقیقت کار
داد شرحی که گریه آرد بار.
نظامی.
سبب و علت و خوابها شرح دادند. (گلستان سعدی). به ناخوبتر صورتی شرح داد. (گلستان سعدی).
بزرگوارا شرح معالیت که دهد
که فکر آصف ازو منقطعشود حیران.
سعدی.
بهار شرح جمال تو داده در هر فصل
بهشت ذکر جمیل تو کرده در هر باب.
حافظ.
خواجه فرمودند این حال راشرح ده. (انیس الطالبین ص 85).
قرص خورشیداست اول لقمه ٔ مهمان صبح
چون توانم داد شرح نعمت الوان صبح.
صائب.

فارسی به انگلیسی

شرح‌ دادن‌

Clarify, Delineate, Depict, Describe, Explain, Itemize, Limn, Narrate, Portray, Recite, Tell

فارسی به ترکی

شرح دادن‬

açıklamak, şerhetmek

حل جدول

شرح دادن

آب و تاب دادن

بیان

فرهنگ فارسی هوشیار

شرح دادن

بازنمودن گزاردن گفتن (مصدر) بیان کردن توضیح دادن تفسیر کردن.


شرح دادن اموردینی

نیکختن

فارسی به عربی

شرح دادن

ارو، اعط، تظاهر، تعلق به، تفصیل، صف، صور، وضح


باتفصیل شرح دادن

تضخم


خوب شرح دادن

صوره


بادقت شرح دادن

متقن

فارسی به آلمانی

شرح دادن

Eingeben, Erteilen, Geben, Schenken, Spenden, Erzählen [verb], Erzählen [verb]

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

شرح دادن

نگیختن، زندیدن

فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

شرح دادن

تبیین، تفصیل

فرهنگ فارسی آزاد

شرح

شَرْح، (شَرَحَ-یَشْرَحُ) شرح دادن- بسط و وسعت دادن- فهماندن- واضح ساختن

فرهنگ عمید

شرح

گشودن، وسعت دادن، فراخ کردن چیزی،
آشکار نمودن و بیان کردن مسٲله یا امر غامض، توضیح و تفسیر مسٲله یا کلامی تا دیگری آن ‌را بفهمد،
(اسم) نوشته‌ای که در توضیح کتاب، شعر، یا نوشتۀ دیگر نوشته شود،
(اسم) نود‌وچهارمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۸ آیه، اَلَم‌نَشرَح، انشراح،
* شرح ‌دادن: (مصدر متعدی)
توضیح دادن، بیان کردن،
تفسیر کردن، شرح کردن،

معادل ابجد

شرح دادن

567

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری