معنی شترقوی

لغت نامه دهخدا

صلخد

صلخد. [ص َ خ َ] (ع ص) جمل صلخد؛ شترقوی سخت یا تیزخاطر چالاک. ج، صَلاخِد. (منتهی الارب).رجوع به لغت ذیل، صِلخاد، صَلَخدی ̍ و صُلاخِد شود.


صرصر کوه پیکر

صرصر کوه پیکر. [ص َ ص َ رِ پ َ / پ ِ ک َ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) کنایت از اسب و شترقوی هیکل و جلد باشد. (برهان) (انجمن آرای ناصری).

معادل ابجد

شترقوی

1016

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری