معنی شبکاری

فرهنگ فارسی هوشیار

شبکاری

عمل شبکار کار کردن در شب.

حل جدول

شبکاری

فعالیت شغلی که در هنگام شب انجام می‌شود

فعالیت شغلی که در هنگام شب انجام می شود


فعالیت شغلی که در هنگام شب انجام میشود

شبکاری


فعالیت شغلی که در هنگام شب انجام می شود

شبکاری

معادل ابجد

شبکاری

533

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری