معنی شبکاری

شبکاری
معادل ابجد

شبکاری در معادل ابجد

شبکاری
  • 533
حل جدول

شبکاری در حل جدول

  • فعالیت شغلی که در هنگام شب انجام می‌شود
  • فعالیت شغلی که در هنگام شب انجام می شود
فرهنگ فارسی هوشیار

شبکاری در فرهنگ فارسی هوشیار

  • عمل شبکار کار کردن در شب.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید