معنی شایگان

شایگان
معادل ابجد

شایگان در معادل ابجد

شایگان
 • 382
حل جدول

شایگان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شایگان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • سزاوار، شایسته، فراوان، خزانه، خزینه، گنج، عریض، فراخ، وسیع، شاهوار، بیگار، بیگاری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

شایگان در فرهنگ معین

 • سزاوار، درخور شاه، هر چیز خوب و گران بها، فراخ، خزانه، گنج شاهانه،. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شایگان در لغت نامه دهخدا

 • شایگان. (ص مرکب) مرکب از: شای (= شاه) به اضافه ٔ گان پسوند نسبت و لیاقت. سزاوار و لایق و درخور. (برهان قاطع). شایسته و شایان. فرد ممتاز. فرد اعلی در میان افراد و نوع آن:
  بنگاه تو سپاه زمستان بغارتید
  هم گنج شایگانت و هم در شاهوار.
  منوچهری.
  جهاندیده یوسف هم اندر زمان
  سماطی بفرمود بس شایگان.
  شمسی (یوسف و زلیخا).
  که آن نعمتی بود بس شایگان
  که شان داده بد یوسف کامران.
  (یوسف وزلیخا).
  - کرامات شایگان، بزرگواریهای شاهانه:
  زین کرامات شایگان که سپرد
  بتو اقبال مقتدای جهان. توضیح بیشتر ...
 • شایگان. (اِخ) دهی از دهستان بارمعدن بخش سرولایت شهرستان نیشابور. دارای 64 تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شایگان در فرهنگ عمید

 • شایسته و سزاوار، لایق، درخور،
  ویژگی هرچیز خوب و پسندیده و گران‌مایه،
  [قدیمی] درخور پادشاه،
  (اسم) [قدیمی] کار بی‌مزد و رایگان: اگر بگروی تو به ‌روز حساب / مفرمای درویش را شایگان (شهیدبلخی: شاعران بی‌دیوان: ۳۴)،
  (اسم) (ادبی) در قافیه، قافیۀ شعر که در آن تحکمی باشد: گرچه بعضی شایگان‌است از قوافی باش گو / عفو کن وقت ادا دانی ندارم بس ادات (انوری: ۳۷)،
  * شایگان خفی: (ادبی) در قافیه، آن است که هرگاه الف و نون که دلالت بر فاعل می‌کند مانند گریان و خندان با الف و نون اصلی کلمه مانند زمان و مکان قافیه بشود یا آنکه یا و نون نسبت را مانند سیمین و آتشین با یا و نون اصلی مانند زمین و کمین قافیه کنند،
  * شایگان جلی: (ادبی) در قافیه، آن است هرگاه الف و نون جمع مانند یاران و دوستان با الف و نون اصلی مانند جان و دهان قافیه بشود، قدما این نوع قافیه را در غزل و قصیده بیش از یک بار نمی‌آوردند و هر‌گاه شاعری قافیۀ شایگان می‌آورد به آن اشاره می‌کرد و عذر می‌خواست:. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شایگان در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

شایگان در نام های ایرانی

 • پسرانه، مرد بزرگ، شایسته و شایان
فرهنگ فارسی هوشیار

شایگان در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید