معنی شایعه

شایعه
معادل ابجد

شایعه در معادل ابجد

شایعه
  • 386
حل جدول

شایعه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شایعه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

شایعه در فرهنگ معین

  • (یِ عَ یا عِ) [ع. شایعه] (اِ. ) مؤنث شایع. خبری که شیوع یافته باشد. ج. شایعات. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شایعه در فرهنگ عمید

  • خبر معمولاً نادرستی که شیوع پیدا کرده،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

شایعه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

  • چو، رواگ ه، دهانزد، سخن پراکنی
فارسی به عربی

شایعه در فارسی به عربی

  • ازیز، اشاعه، شجره العنب
فرهنگ فارسی هوشیار

شایعه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مونث شائع سرت برزبانی چکاچک درو (اسم) مونث شایع خبری که شیوع یافته (راست یا دروغ) جمع: شایعات. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

شایعه در فارسی به آلمانی

  • Brummen, Schnarren, Summen, Surren, Gerücht (n), Munkeln
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه