معنی شاگردانه

شاگردانه
معادل ابجد

شاگردانه در معادل ابجد

شاگردانه
  • 581
حل جدول

شاگردانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شاگردانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • انعام، شاگردانگی، شاگردمزد، شاگردوار
فرهنگ معین

شاگردانه در فرهنگ معین

  • (گِ نِ) (اِمر. ) = شاگردانگی: پولی که به رسم انعام به شاگرد می دهند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شاگردانه در لغت نامه دهخدا

  • شاگردانه. [گ ِ ن َ / ن ِ] (ص نسبی، اِ مرکب) مرکب از شاگرد به اضافه ٔ ان و هاءنسبت. (حاشیه ٔ برهان چ معین). بمعنی زر اندکی که بعد از اجرت استاد بطریق انعام بشاگرد دهند. (برهان قاطع) (بهار عجم) (آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). راشِن، زر اندکی که استاد بعد از اجرت بطریق انعام بشاگرد دهد و به فارسی شاگردانه گویند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مژدگانی بود. (صحاح الفرس). فغیاز. (لغتنامه ٔ اسدی). بغیاز. (لغتنامه ٔ اسدی): شاگرد بیاع از پس بازرگان برفت و گفت ای خواجه شاگردانه بده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شاگردانه در فرهنگ عمید

  • پولی که خریدار به ‌رسم انعام به ‌شاگرد دکان بدهد، فغیاز، بغیاز، نوداران،
    (صفت) مانند شاگردان،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شاگردانه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

شاگردانه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید