معنی شاهین

شاهین
معادل ابجد

شاهین در معادل ابجد

شاهین
 • 366
حل جدول

شاهین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شاهین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • شاهباز، عقاب، لاچین، زبانه، میله
فرهنگ معین

شاهین در فرهنگ معین

 • از پرندگان شکاری شبیه به عقاب، زبانه ترازو. [خوانش: (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

شاهین در لغت نامه دهخدا

 • شاهین. (اِ) پرنده ای باشد شکاری و زننده از جنس سیاه چشم. (برهان قاطع). پرنده ای است که بدان شکار کنند. (شرفنامه ٔ منیری). یکی از مرغان شکاری بسیار جسور و باشهامت است و با وجود آنکه از قوش کوچکتر است بعلت جسارتی که دارد گاهی بعقاب و قوش حمله میکند. این پرنده ٔ هوشیار و چالاک در همه جا دیده میشود، بویژه در سرزمینهای بیشه زار و کوهستانی ناگزیر ایران هم نشیمنگاه این مرغ بوده و هست و دیرگاهی است توجه ایرانیان به این هوانورد گستاخ کشیده شده است و پرش آن را بفال نیک میگرفتند. توضیح بیشتر ...
 • شاهین. (اِخ) این کلمه را بعنوان نام بکار برده اند چنانکه بیست و دو تن از سران و ناموران ایرانی و ارمنی و ترک و تازی که شاهین نام داشتند در نام نامه ٔ ایرانی یاد شده اند. (فرهنگ ایران باستان ص 296 و بعد). توضیح بیشتر ...
 • شاهین. (اِخ) بنا بروایت تاریخ الخلفاء مادر یزید ناقص و ابراهیم فرزندان ولیدبن عبدالملک است و در جای دیگر نام مادراین دو کس را شاهفرید نوشته است. (از تاریخ الخلفاءص 17، 168، 189). رجوع به شاهفرند و شاهفرید شود. توضیح بیشتر ...
 • شاهین. (اِخ) دهی از دهستان رستاق بخش خمین شهرستان کلات. دارای 50تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آن غلات. چغندرقند، پنبه و انگور است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1). توضیح بیشتر ...
 • شاهین. (اِخ) (جرجس. ) دمشقی، سریانی و رئیس اسقفان حمص و حماه و توابع آن بود در سال 1285 هَ. ق. بدنیا آمد و در 1321 هَ. ق. درگذشت. از اوست: خلاصه الاَّثارفی تاریخ الامصار. (از معجم المؤلفین ج 3 ص 119). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شاهین در فرهنگ عمید

 • (زیست‌شناسی) پرنده‌ای شکاری از خانوادۀ باز، با منقار کوتاه، دم بلند، چنگال‌های قوی،
  زبانۀ ترازو، میله یا آلتی که دو کفۀ ترازو را به آن آویزان می‌کنند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

شاهین در فارسی به عربی

نام های ایرانی

شاهین در نام های ایرانی

 • پسرانه، پرنده‌ای شکاری، باز (پرنده ای کوچکتر از عقاب)، سلطنتی، پرنده شکاری. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

شاهین در تعبیر خواب

 • دیدن شاهین در خواب، دلیل که از پادشاه ظالم بزرگی یابد. اگر بیند که شاهین مطیع او بود، دلیل که فرزندی آورد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • دیدن شاهین درخواب، دلیل بر مردی بسیار دانا بود. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن شاهین درخواب بر چهار وجه است. اول: قدر و منزلت. دوم: فرمانروائی. سوم: مال و نعمت. چهارم: فرزند. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

شاهین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پرنده ای باشد شکاری و زننده و از جنس سیاه چشم
فرهنگ فارسی آزاد

شاهین در فرهنگ فارسی آزاد

 • شاهِیْن، عُقاب- عقربه ترازو (جمع: شَواهِیْن- شَیاهِیْن)
فارسی به آلمانی

شاهین در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید