معنی شاهنگ

شاهنگ
معادل ابجد

شاهنگ در معادل ابجد

شاهنگ
  • 376
حل جدول

شاهنگ در حل جدول

  • ملکه زنبوران عسل
فرهنگ معین

شاهنگ در فرهنگ معین

  • (هَ) (اِمر.) ملکه زنبور عسل.
لغت نامه دهخدا

شاهنگ در لغت نامه دهخدا

  • شاهنگ. [هََ] (اِ مرکب) ملکه ٔ زنبور عسل. (فرهنگ فارسی معین).

فارسی به انگلیسی

شاهنگ در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

شاهنگ در نام های ایرانی

  • دخترانه و پسرانه، شاه + انگین ملکه زنبور عسل
فرهنگ فارسی هوشیار

شاهنگ در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید