معنی شاهنشاهی

شاهنشاهی
معادل ابجد

شاهنشاهی در معادل ابجد

شاهنشاهی
 • 672
حل جدول

شاهنشاهی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شاهنشاهی در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

شاهنشاهی در لغت نامه دهخدا

 • شاهنشاهی. [هََ] (ص نسبی) منسوب به شاهنشاه.
  - اریکه ٔ شاهنشاهی، تخت سلطنت.
  رجوع به شاهنشاه شود. توضیح بیشتر ...
 • شاهنشاهی. [هََ] (حامص مرکب) شاهنشاه بودن. شاه شاهان بودن. || فرمانروایی. (فرهنگ فارسی معین). شهریاری. (ناظم الاطباء). سلطنت. پادشاهی:
  به یک گردش به شاهنشاهی آرد
  دهد دیهیم و تخت و گوشوارا.
  رودکی.
  پس از آن باد در سر کند و دعوی شاهنشاهی کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 265).
  بر در میکده رندان قلندر باشند
  که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی.
  حافظ.
  || (اِ مرکب) مملکت. پادشاهی. کشور شاهنشاه. امپراتوری. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شاهنشاهی در فرهنگ عمید

 • شاهنشاه بودن، پادشاهی، فرمانروایی،
  (صفت نسبی، منسوب به شاهنشاه) مربوط به شاهنشاه: کشور شاهنشاهی، ارتش شاهنشاهی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شاهنشاهی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

شاهنشاهی در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه