معنی شاهزاده

شاهزاده
معادل ابجد

شاهزاده در معادل ابجد

شاهزاده
 • 323
حل جدول

شاهزاده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شاهزاده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • شاپور، شاهپور، شهزاد، شهزاده، ملکزاده،

  (متضاد) گدا
لغت نامه دهخدا

شاهزاده در لغت نامه دهخدا

 • شاهزاده. [دَ / دِ] (ن مف مرکب، اِ مرکب) شاهزاد. از نژاد شاه. از نسل شاه. ملک زاده. مرد یا زنی که نسب به شاه برد:
  بیفتاد از اسپ اندرون شهریار
  دریغ آن جوان شاهزاده سوار.
  دقیقی.
  یکی ترک تیری برو برگشاد
  شد آن خسرو شاهزاده بباد.
  دقیقی.
  چنین شهریار و چنین شاهزاده
  که دید و که داده ست هرگز نشانی.
  فرخی.
  ای شاه و شاهزاده و شاهی بتو بزرگ
  فرخنده فخر دولت و دولت بتو جوان.
  فرخی.
  فکند آن تن شاهزاده بخاک
  بچنگال کرد آن کمرگاه چاک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شاهزاده در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

شاهزاده در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

شاهزاده در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

شاهزاده در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

شاهزاده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • فرزند شاه شاهپور شاپور شهزاده جمع: شاهزادگان.
فارسی به ایتالیایی

شاهزاده در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید