معنی شانه سر

شانه سر
معادل ابجد

شانه سر در معادل ابجد

شانه سر
  • 616
حل جدول

شانه سر در حل جدول

لغت نامه دهخدا

شانه سر در لغت نامه دهخدا

  • شانه سر. [ن َ / ن ِ س َ] (اِ مرکب) هدهد را گویند. (برهان قاطع). هدهد که آن را مرغ سلیمان نیز گویند. (بهار عجم) (آنندراج). پوپو. پوپک. شانه بسر. بوبو. بودبود. پوپش. هدهد باشد و آن را پوپوپک و پوپو و پوپه نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). هدهد. (غیاث اللغات). آن را شانه سرک و پوپو و پوپوپک نیز گفته اند. (انجمن آرا):
    یا از خبر شمیم جانان
    این شانه سر است و آن سلیمان.
    محسن تأثیر (از بهار عجم). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شانه سر در فرهنگ عمید

گویش مازندرانی

شانه سر در گویش مازندرانی

  • شانه به سر، هدهد، شانه ای چوبی که دندانه ی آهنین دارد و...
فرهنگ فارسی هوشیار

شانه سر در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

شانه سر در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید