معنی شار

شار
معادل ابجد

شار در معادل ابجد

شار
 • 501
حل جدول

شار در حل جدول

فرهنگ معین

شار در فرهنگ معین

 • شهر، کشور، مملکت: ایرانشار (ایرانشهر). [خوانش: (اِ.)]
 • (اِ.) غل و غشی که در طلا و نقره و چیزهای دیگر کنند.
 • (اِ.) بنا، عمارت باشکوه.
 • (اِ. ) = شاره: پارچه ای به غایت نازک و رنگین که بیشتر زنان از آن لباس می کردند و نیز جامه فانوس می ساختند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شار در لغت نامه دهخدا

 • شار. (اِخ) حصاری است از حصارهای یمن در مخلاف (روستای) جعفر. گویند از امکنه ٔ تهامه است. (معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
 • شار. [رِن ْ] (ع ص، اِ) شاری. مفردشُراه. (از منتهی الارب). و شراه فرقه ای از خوارج رانامند. وجه تسمیه ٔ آن «شری زید اذا غضبه ولج » یا گفته ٔ آنان است به این شرح: اننا شرینا انفسنا فی طاعهاﷲ ای بعناها بالجنه حین فارقنا الائمه الجائره. (ازمنتهی الارب). و در اقرب الموارد وجه تسمیه ٔ اخیر ازقول جوهری نقل شده است. رجوع به شاری و شراه شود. توضیح بیشتر ...
 • شار. (اِ) شهر باشد و شارستان شهرستان را گویند. (فرهنگ جهانگیری). بمعنی شهر باشد که عربان مدینه خوانند. (برهان قاطع). شهر و مدینه. (غیاث). || بنای بلند و بس عالی بود. (فرهنگ جهانگیری). بنای بلند و عمارت عالی را گفته اند. (برهان قاطع). عمارت بلند. (غیاث). || چادری باشد رنگین که بغایت تنک ونازک بود، بیشتر زنان لباس سازند و کرته ٔ فانوسی هم کنند و آن را شاره نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). چادری باشد بغایت نازک و رنگین که بیشتر زنان از آن لباس کنند و جامه ٔ فانوس سازند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شار در فرهنگ عمید

 • شهر،

  بنای بلند، عمارت عالی،

  راه فراخ، شاهراه،
 • شاره۱
 • ساری۱
 • عنوان عمومی پادشاهان غرجستان: «شار» غرجستان اگر یابد نسیم همتش / خاک آن بقعت کند چون زرّ مشت‌افشار شار (امیرمعزی: ۳۲۳)،. توضیح بیشتر ...
 • نوعی شمشاد که در جنگل‌های شمالی ایران می‌روید،
فارسی به انگلیسی

شار در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

شار در نام های ایرانی

 • پسرانه، عنوان عمومی پادشاهان غرجستان (ناحیه ای در عربستان کنونی). توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

شار در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

شار در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه