معنی شادمان شدن

شادمان شدن
معادل ابجد

شادمان شدن در معادل ابجد

شادمان شدن
 • 750
حل جدول

شادمان شدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

شادمان شدن در لغت نامه دهخدا

 • شادمان شدن. [ش ُ دَ] (مص مرکب) خوشحال شدن. شاد شدن. ابتهاج:
  بنظم آرم این نامه را گفت من
  ازو شادمان شد دل انجمن.
  فردوسی.
  شود شادمان دل ز دیدارشان
  ببینم روانهای بیدارشان.
  فردوسی.
  دلم شادمان شد به تیمار اوی
  بر آنم که هرگز نبینمش روی.
  فردوسی.
  هر کس نگه کند به بد و نیک خویشتن
  آنجا یکی غمین و یکی شادمان شود.
  سعدی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شادمان شدن در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

شادمان شدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید