معنی شادان

شادان
معادل ابجد

شادان در معادل ابجد

شادان
 • 356
حل جدول

شادان در حل جدول

 • در حال خوشی، خوشحال
مترادف و متضاد زبان فارسی

شادان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خرم، خندان، خوشرو، شادمان، مسرور، مشعوف،
  (متضاد) غمگین، غمناک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

شادان در فرهنگ معین

 • (ص مر.) شاد و خوشحال، خرم، مسرور.
لغت نامه دهخدا

شادان در لغت نامه دهخدا

 • شادان. (ص مرکب، ق مرکب) خوشحالی کنان. (برهان قاطع). خوشحال. (فهرست ولف). خوش. شاد. شادمان. شادمانه. مسرور. خرّم. فارح. مرح. جذلان. بهیج. مستبشر. بهج. فیرنده. مبرنشق. ابث. یحبور:
  بس که بر گفته پشیمان بوده ام
  بس که بر ناگفته شادان بوده ام.
  رودکی.
  از آن سخت شادان شد افراسیاب
  بدید آنکه بخت اندر آمد ز خواب.
  فردوسی.
  چنین است کردار چرخ بلند
  بدستی کلاه و بدیگر کمند
  چو شادان نشیند کسی با کلاه
  بخم کمندش رباید ز گاه. توضیح بیشتر ...
 • شادان. (اِخ) دیهی است از دهستان قیس آباد، بخش خوسف، شهرستان بیرجند، واقع در 50 هزارگزی جنوب خوسف و 9 هزارگزی مالرو قلیل آباد. در دامنه ٔ کوهستانی قرار دارد. آب و هوای آن معتدل و جمعیت آن 88تن است. آب آن از قنات، محصول آن غلات و شغل اهالی آن زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
 • شادان. (اِخ) پسر برزین. رجوع به فهرست ولف و شاذان بن برزین طوسی شود:
  نگه کن که شادان برزین چه گفت
  بدان گه که بگشاد راز از نهفت.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
 • شادان. (اِخ) تخلص شاعری است که وزیر یکی از پادشاهان هند ظاهراً موسوم به مهاراج راجه چند و لعل بهادر بوده و از ماده تاریخی که برای تعمیر پلی ساخته است معلوم میگردد که در نیمه ٔ اول قرن سیزدهم میزیسته و آن این است:
  بعهد شاه اسکندر بشد تعمیر پل یکسر
  ز سعی را جه چند و لعل از سابق بود بهتر.
  بشادان شد، ندا «جای غریبی » بهر تاریخش
  ز سیل اینک بود محفوظ چون اندر صدف گوهر.
  که «جای غریبی » در حساب جمل 1236 است. دیوان او شامل حدود 2000 بیت غزل و ترکیب بند و غیره در کتابخانه ٔ مدرسه عالی سپهسالار موجود است. توضیح بیشتر ...
 • شادان. (اِخ) ابن مسرور. نام خلیفه ٔ عمروبن لیث در سیستان: چون [عمروبن لیث] به رمل سم رسید، آن حصار را بر شادان مسرور و اصرم حصار کرد. (زین الاخبار گردیزی، ص 9). وکیل عمرو به سیستان عبداﷲبن محمدبن میکال بود و شریک او شادان بن مسرور بود. (تاریخ سیستان چ ملک الشعرای بهار ص 237). بوطلحه به سیستان آمد، عبداﷲبن محمدبن میکال و شادان بن مسرور پذیره ٔ بوطلحه بیرون آمدند و او را بشهر اندر آوردند و خلعتها دادند و نیکویی کردند، و سوی عمرو نامه فرستادند، عمرو جواب کرد و بوطلحه را بخواست و ابوطلحه برفت و آنجا شد و بسیرجان بعمرو رسید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شادان در فرهنگ عمید

 • شاد، خوشحال، خوش‌دل، شادمان: بس‌ که بر گفته پشیمان بوده‌ام / بس‌ که بر ناگفته شادان بوده‌ام (رودکی: ۵۳۷)،
  (قید) درحال خوشی و خوشحالی،. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

شادان در نام های ایرانی

 • دخترانه و پسرانه، شاد، شاد و خرم، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر برزین از مردم توس و نام یکی از راویان شاهنامه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

شادان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) شاد خوشحال خرم مسرور مقابل اندوهگین اندوهناک غمناک.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید