معنی شائبه

شائبه
معادل ابجد

شائبه در معادل ابجد

شائبه
  • 308
حل جدول

شائبه در حل جدول

لغت نامه دهخدا

شائبه در لغت نامه دهخدا

  • شائبه. [ءِ ب َ] (ع اِ) قذر. دنس. ج، شوائب. (از اقرب الموارد). چرک. (مقدمه ٔ لغت میر سید شریف جرجانی). || آمیختگی. (آنندراج). آمیزش. (منتهی الارب). || آمیزش چیز بد در چیز بهتر. (غیاث). آلودگی. (منتهی الارب). || عیب. (از اقرب الموارد). || حادثه ٔ دوران. (لغت نامه ٔ مقامات حریری). هول. (اقرب الموارد). و رجوع به شائب و شایبه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شائبه در فرهنگ عمید

  • عیب،

    آلودگی، آمیختگی،

    شک و گمان،
فارسی به انگلیسی

شائبه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

شائبه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید