معنی سیکلامن

سیکلامن
معادل ابجد

سیکلامن در معادل ابجد

سیکلامن
  • 211
حل جدول

سیکلامن در حل جدول

فرهنگ عمید

سیکلامن در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

سیکلامن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی گل نگونسار پنجه ی مریم از گیاهان (اسم) گل نگونسار.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید