معنی سیه چشم

سیه چشم
معادل ابجد

سیه چشم در معادل ابجد

سیه چشم
 • 418
حل جدول

سیه چشم در حل جدول

لغت نامه دهخدا

سیه چشم در لغت نامه دهخدا

 • سیه چشم. [ی َه ْ چ َ / چ ِ] (ص مرکب) حورالعین. که چشمان سیاه دارد. چشم محبوب. (فرهنگ رشیدی):
  ای غالیه زلفین ماه پیکر
  عیار و سیه چشم و نغز و دلبر.
  خسروی.
  بیاد سیه چشم گلرخ ببام
  چو سرو سهی بر سرش ماه تام.
  فردوسی.
  برون آورید از شبستان اوی
  بتان سیه چشم خورشیدروی.
  فردوسی.
  سیه چشم و گیسوفش و مشک دم
  پری بوی و آهوتک وگورسم.
  اسدی.
  کنیزی سیه چشم و پاکیزه روی
  گل اندام و شکرلب و مشکبوی.
  نظامی.
  تو مشکبوی سیه چشم را که دریابد
  که همچو آهوی مشکین ز آدمی برمی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سیه چشم در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

سیه چشم در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) آن که دارای چشمانی سیاه رنگ باشد.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید