معنی سینوس

سینوس
معادل ابجد

سینوس در معادل ابجد

سینوس
  • 186
حل جدول

سینوس در حل جدول

  • از نسبت های مثلثاتی
فرهنگ معین

سینوس در فرهنگ معین

  • به طور کلی در هر مثلث قائم الزاویه نسبت ضلع روبروی زاویه را به وتر مثلث سینوس گویند، حفره استخوان های پیشانی و فک اعلی. [خوانش: [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سینوس در لغت نامه دهخدا

  • سینوس. (فرانسوی، اِ) جیب. یکی از نسبتهای مثلثاتی و یکی از خطوط مثلثاتی. سینوس زاویه ٔ a یا قوس a را بعلامت a sin نمایش میدهند. بنابر تعریف در یک مثلث قائم الزاویه سینوس هر زاویه ٔ حاده عبارت است از نسبت ضلع مقابل آن زاویه به وتر. (از دائره المعارف فارسی). بطور کلی در هر مثلث قائم الزاویه نسبت ضلع روبروی زاویه را به وتر مثلث سینوس آن زاویه میگویند. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به جیب در دائره المعارف فارسی و لغت نامه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سینوس در فرهنگ عمید

  • (زیست‌شناسی) هریک از دو حفره که در استخوان پیشانی قرار دارند،
    (ریاضی) یکی از نسبت‌های مثلثاتی که با علامت sin نشان داده می‌شود،
    (ریاضی) نسبت ضلع رو‌به‌روی زاویۀ حاده در مثلث قائم‌الزاویه به وتر، جیب،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سینوس در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی مغ لاتینی کپوس زبانزد انگارشی (ریاضی) (اسم) به طور کلی در هر مثلث قائم الزاویه نسبت ضلع روبروی زاویه را به وتر مثلث سینوس گویند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید