معنی سینجر

سینجر
معادل ابجد

سینجر در معادل ابجد

سینجر
 • 323
حل جدول

سینجر در حل جدول

 • پاره آتش، اخگر
فرهنگ معین

سینجر در فرهنگ معین

 • (سَ یَ جُ) (اِ.) پاره آتش، اخگر.
لغت نامه دهخدا

سینجر در لغت نامه دهخدا

 • سینجر. [س َ ی َ ج ُ] (اِ) اخگر و پاره های آتش باشد و شراره ٔ آتش را نیز گویند. (برهان). شراره ٔ آتش و اکثر صاحب فرهنگان نوشته اند که پاره های آتش باشد و آنرا اخگر و لخجه و لخشه نیز نامند. (جهانگیری). شراره و آتش پاره ها. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج):
  سینجر چو باران زرین چکان
  نگون ابر بارید بر آسمان.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سینجر در فرهنگ عمید

 • اخگر، پارۀ آتش، شراره: سینجر چو باران زرین‌چکان / نگون ابر بارنده از آسمان (فردوسی: لغت‌نامه: سینجر)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سینجر در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) پاره آتش اخگر: سینجر چو باران زرین چکان نگون ابر بارنده از آسمان. (فردوسی) توضیح در فهرست ولف این کلمه ضبط شده و به فرهنگ شاهنامه عبدالقادر در نمره 1410 ارجاع گردیده. این بیت در نسخ معتبر شاهنامه نیامده. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه