معنی سیل

سیل
معادل ابجد

سیل در معادل ابجد

سیل
 • 100
حل جدول

سیل در حل جدول

 • آب بنیان کن
 • آب ویرانگر
 • آب ویرانگر، آب بنیان کن
مترادف و متضاد زبان فارسی

سیل در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • سیلاب، لور، جریان‌شدید آب
فرهنگ معین

سیل در فرهنگ معین

 • (سَ یا س) [ع. ] (اِ. ) آب بسیار که بر اثر باران های شدید یا ذوب برف ها بوجود آمده باشد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سیل در لغت نامه دهخدا

 • سیل. [س َ] (ع اِ) آب بسیار که روان باشد. بی پروا، بی تاب، بی زینهار، پرشور، لاابالی، تندرو، دریادیده، سبکرو، سبکرفتار، سبک خیز، خانه برانداز، خانه کن، گران تمکین، گران سنگ، زمین گیر، پادرگل، بی زور، تیره و ناصاف از صفات اوست. (از آنندراج). آب روان. (دهار). آب بسیار که بسبب بارانهای شدید و پیاپی ذوب برفها یا خرابی سد در روی زمین جریان یابد. ج، سیول. (فرهنگ فارسی معین). توجبه. (صحاح الفرس):
  بر آنسان بیاید بر آن رزمگاه
  که سیل اندر آید ز کوه سیاه. توضیح بیشتر ...
 • سیل. (پسوند) سیر: سردسیل. گرم سیل. (از فرهنگ فارسی معین).

فرهنگ عمید

سیل در فرهنگ عمید

 • آب فراوان که در اثر باران‌های زیاد و شدید یا خراب شدن سد در روی زمین جاری شود، سیلاب، تنداب،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

سیل در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

سیل در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سیل در فارسی به عربی

 • جریان، سیل، فیضان
تعبیر خواب

سیل در تعبیر خواب

 • اگر در خواب بیند سیل درجائی خرابی کرد، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است. اول: دشمنی بزرگ. دوم: پادشاهی ستمگر. سوم: لشگر غالب. چهارم: فتنه و بلا. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

سیل در عربی به فارسی

 • سیل , سیل رود , جریان شدید , سیل وار
ترکی به فارسی

سیل در ترکی به فارسی

گویش مازندرانی

سیل در گویش مازندرانی

 • نامی برای گاو نر، گاوی که رنگ پشت یا زیر شکم آن سفید باشد...
 • سل بیماری سل، قالب بندی کشک خشک نشده، نجس، کثیف
فرهنگ فارسی هوشیار

سیل در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آب بسیار که روان باشد
فارسی به ایتالیایی

سیل در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه