معنی سیرا

حل جدول

سیرا

کوه ‌هایى با قله بریده بریده


گنج های سیرا مادره

فیلمی از جان هوستون

فارسی به انگلیسی

سیرا

Saturated, Sierra


سیرا شده‌

Saturated


سیرا کردن‌

Saturate

سخن بزرگان

بن سیرا

آنگاه که به جستجوی خرد روی، هوشمندی و آنگاه که گمان کنی آن را یافتهای، نادانی.

ترکی به فارسی

یانی سیرا

گذشته از

فرهنگ فارسی هوشیار

سیرا ء

‎ دلپرده گشپرده، شاخه ی کویک، چادر زر بفت

واژه پیشنهادی

آیه های قرآن

و تسیر الجبال سیرا

و کوه‏ها از جا کنده و متحرّک مى‏شوند!

معادل ابجد

سیرا

271

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری