معنی سیاه فام

سیاه فام
معادل ابجد

سیاه فام در معادل ابجد

سیاه فام
 • 197
حل جدول

سیاه فام در حل جدول

لغت نامه دهخدا

سیاه فام در لغت نامه دهخدا

 • سیاه فام. (ص مرکب) سیاه رنگ. (ناظم الاطباء): شخصی دید سیاه فام ضعیف اندام. (گلستان).
  زنگی ارچه سیاه فام بود
  پیش مادر مهی تمام بود.
  امیرخسرو.
  رجوع به سیه فام شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سیاه فام در فرهنگ عمید

 • آنچه به رنگ سیاه باشد، سیاه‌رنگ، سیاه‌گون،
فرهنگ فارسی هوشیار

سیاه فام در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) آن چه به رنگ سیاه باشد سیاه رنگ.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید