معنی سیاه شدن

سیاه شدن
معادل ابجد

سیاه شدن در معادل ابجد

سیاه شدن
 • 430
حل جدول

سیاه شدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

سیاه شدن در لغت نامه دهخدا

 • سیاه شدن. [ش ُ دَ] (مص مرکب) تاریک شدن. اسوداد:
  بریده گشت پس آنگاه ششصدوسی سال
  سیاه شد همه عالم ز کفر و از کافر.
  ناصرخسرو.
  زآن پیشتر که جامه ٔ جانت شود سیاه
  از مردم سیاه درون اجتناب کن.
  صائب.
  || محو شدن. سترده شدن. (یادداشت بخط مؤلف):
  که فرغول برنتابد آن روز
  که بر تخته بر سیاه شود نام.
  رودکی (از لغت فرس اسدی ص 316). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید