معنی سیاهچال

سیاهچال
معادل ابجد

سیاهچال در معادل ابجد

سیاهچال
  • 110
حل جدول

سیاهچال در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سیاهچال در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بازداشتگاه، بندیخانه، دوستاق، زندان، سلول، محبس، هلفدونی
فرهنگ فارسی هوشیار

سیاهچال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • زندان تاریک، جای گود و تاریک
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید