معنی سیاهرگ

سیاهرگ
معادل ابجد

سیاهرگ در معادل ابجد

سیاهرگ
  • 296
حل جدول

سیاهرگ در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سیاهرگ در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ عمید

سیاهرگ در فرهنگ عمید

  • رگ‌هایی که خون را به قلب بازمی‌گرداند، ورید،
فارسی به انگلیسی

سیاهرگ در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سیاهرگ در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سیاهرگ در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه